WYKŁADOWCY

PROF. ZBIGNIEW LORENC

PROF. ZBIGNIEW KRASIŃSKI

PROF. WOJCIECH KIELAN

Urodzony 09.09.1960 w Jeleniej Górze, studia medyczne na Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w roku 1985 roku. Specjalista chirurgii ogólnej [...]

PROF. WIESŁAW TARNOWSKI

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Bariatrycznej CMKP w Warszawie. Od wielu lat prowadzi praktyczne szkolenie w zakresie zaawanso [...]

PROF. TOMASZ BANASIEWICZ

Specjalista chirurgii ogólnej. Główne obszary zainteresowań zawodowych to koloproktologia (2018-2020 Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii), szer [...]

PROF. STANISŁAW KŁĘK

Prof. dr hab. med. Stanisław Kłęk jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej oraz żywienia klinicznego. Aktualnie pe [...]

PROF. PIOTR RICHTER

PROF. PIOTR ANDZIAK

Konsultant Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, profesor w II Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii [...]

PROF. PAWEŁ MROCZKOWSKI

Prof. Mroczkowski ukończył w 1992 r. I Wydział Lekarski AM w Warszawie. Podczas studiów zaangażowany w proces przemian politycznych w kraju, peł [...]

PROF. OSKAR KORNASIEWICZ

PROF. MIROSŁAW ZĄBEK

PROF. MATEUSZ JAGIELSKI

Dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum, Uniwersy [...]

PROF. MARIUSZ WYLEŻOŁ

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerni [...]

PROF. MAREK KAWECKI

Specjalista chirurg. Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego i Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w B [...]

PROF. MARCIN BARCZYŃSKI

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej z europejską specjalizacją w zakresie chirurgii endokrynologicznej (FEBS-ES). Pełni funkcję kierow [...]

PROF. MACIEJ SŁODKOWSKI

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat zajmuje się [...]

PROF. ŁUKASZ KRZYCH

Prof. dr hab. n. med., specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, lekarz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Śląskim Centrum Cho [...]

PROF. KRYSTYN SOSADA

Specjalista chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej, zdrowia publicznego. Nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od 42 [...]

PROF. KRYSPIN MITURA

Specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i chirurgii ściany jamy brzusznej (Hon. FEBS-AWS). Absolwent Harvard Medical School (Surgica [...]

PROF. JAROSŁAW KUŻDŻAŁ

Prof. dr hab. med. Jarosław Kużdżał Specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej i chirurgii onkologicznej Fellow of the Euro [...]

PROF. JANUSZ PIEKARSKI

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi. Jest chirurgiem, specjalistą chirurgii onkologicznej. Dodatkowo pełni funkcję Kierownika Kliniki Chir [...]

PROF. JACEK SOBOCKI

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Specjalista chirurgii ogólnej, gastroenterolog. Kierownik Katedry i K [...]

PROF. GRZEGORZ WALLNER

Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytet Medyczny w Lublinie Konsu [...]

PROF. DARIUSZ WANICZEK

Dariusz Waniczek Specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i ratownictwa medycznego Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Kate [...]

PROF. BOGUSŁAW ANTOSZEWSKI

Specjalista chirurgii plastycznej, kierownik Kliniki i Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM. Jest autorem licznych publi [...]

PROF. BARTŁOMIEJ NOSZCZYK

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie i specjalista chirurgii plastycznej. Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej w Centrum Medycznym Kształcenia [...]

PROF. ADAM DZIKI

Organizator

Profesor Adam Dziki Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Jeden z najwybitniejszych polskich chirurgów proktologów, specjalizujący się w leczeni [...]