Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Prof. Adam DZIKI

 

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Łukasz Dziki
Wioleta Klimczak-Rożniakowska
Kasper Maryńczak
Michał Mik
Anna Sosnowska
Marcin Włodarczyk